4Faces 4Faces

Co wpływa na pomiar tętna z nadgarstka?

Optyczny pomiar tętna bazuje na pomiarze ciśnienia i objętości krwi przepływającej przez nadgarstek. Wpływ na jakość pomiaru ma specyfika krążenia krwi, właściwości skóry i technologia pomiaru.

06 LIPIEC 2017
Serce
Centralnym i najważniejszym punktem całego układu jest serce. W przypadku pomiaru EKG precyzyjnie mierzymy ilość uderzeń serca na podstawie impulsów elektrycznych wysyłanych podczas skurczu. W przypadku optycznego pomiaru mierzymy ciśnienie i ilość przepływającej krwi przez nadgarstek.
 
 
Skóra
Naczynia krwionośne znajdują się w dwóch warstwach skóry: warstwie podskórnej oraz skórze właściwej. Są one bardzo aktywne i mogą kierować krew do miejsc, gdzie aktualnie jest potrzebna. W niskiej temperaturze przepływ krwi do warstwy skóry właściwej jest minimalizowany celem utrzymania odpowiedniej temperatury ciała. Efektem tego jest gorsza dokładność optycznego pomiaru tętna, gdy organizm nie jest rozgrzany. Przeciwnie dzieje się w przypadku, gdy ciało jest ciepłe – przepływ krwi kierowany jest do warstwy wierzchniej, co znacznie ułatwia pomiar tętna z nadgarstka.
 
 
Technologia pomiaru
W przypadku optycznego pomiaru tętna źródło światła i czujnik znajdują się obok siebie. Część fali światła, emitowanej do skóry, zostaje pochłonięta przez tkanki oraz przepływającą krew, a część powraca do detektora. Na tej podstawie optyczny czujnik określa aktualne tętno.
Czynniki mające wpływ na jakość pomiaru:
 
 • Zapięcie
  • przed każdym treningiem zaleca się dopasować pasek zegarka tak, aby się nie przesuwał. Najlepiej pasek umiejscowić przed kością nadgarstka. W przypadku gdy zegarek będzie się przesuwał po ręce w trakcie treningu, pomiar może być niedokładny.
 • Ręka
  • zaleca się noszenie zegarka z optycznym pomiarem tętna na ręce niedominującej.
 • Rodzaj treningu
  • optyczny pomiar tętna najlepiej sprawdza się w przypadku treningów statycznych lub charakteryzujących się jednorodnymi ruchami ręką. W tym przypadku przepływ krwi przez nadgarstek jest stabilny i niezakłócony. W przypadku aktywności, gdzie występują liczne,  nieregularne wymachy rąk (np. tenis, squash czy trening na siłowni) pomiar może być zaburzony, co wynika z nierównego przepływu krwi w miejscu pomiaru. Także podczas pływania pomiar może być zakłócany przez wodę przepływającą pod zegarkiem, w momencie wykonywania ruchu pod wodą.
 • Temperatura ciała
  • im bardziej skóra i ciało są rozgrzane, tym dokładniejszy jest pomiar, ponieważ naczynia krwionośne stają się większe. W przypadku treningu w zimnym otoczeniu, przy nierozgrzanym organizmie, czujnik optyczny może mieć problem z prawidłowym wychwyceniem tętna. Przed każdym treningiem zaleca się wykonanie krótkiej rozgrzewki.
 • Kolor skóry i tatuaże
  • ciemniejszy kolor skóry i tatuaże w miejscu pomiaru mogą blokować emitowane fale światła, a tym samym zakłócać pomiar optyczny.
 • Choroby układu krążenia
  • u osób z chorobami układu krążenia optyczny pomiar tętna może generować błędne odczyty.
 

autor: Materiały marki Polar